Historie

Bij de eerste reünie in 1988 was Leenaert Boon  de toen oudst bekende “Boon”. Verder heeft u kunnen lezen dat Willem Jansz Boon, schepen van Gorinchem is geweest. Uit verder onderzoek is naar voren gekomen dat de oudst gevonden Boon is: Jan Boon. Geboren waarschijnlijk tussen 1416-1420 te Gorinchem. Leenaert Boon is daardoor opgeschoven van generatie 1, in 1988, naar generatie 9 in 2011, terwijl Willem Jans Boon, schepen van Gorinchem, generatie 4 is geworden.

Tijdens het genealogisch onderzoek is gebleken dat er 4 concentraties “Boontjes” zijn, namelijk: In Noord-Holland – Texel, Alblasserwaard, (Zeeuws)Vlaanderen en het Westland. De Westlandse tak stamt af van de hierboven genoemde Jan Boon.

Boon von Ochssée:

Jan Gijsbert Boon, generatie 15, vertrok in 1857 als scheepsdoctor aan boord van het fregatschip “Doelwijk” naar Nederlands-Indië. Hij trouwde daar met Charlotte Dorothea von Ochssée. Op 18 december 1911 werd bij Gouvernements besluit toestemming gegeven aan zijn zoon Marinus Charles Boon om voortaan de geslachtsnaam “Boon von Ochssée” te dragen.